सामना घर्ती/रुकुम(पूर्व)

गेमि समाजल बालबालिकाय या पाँरालाइ सजिलोसज पाँइय मापतिर । बालबालिका राई चाउ पाँ यापाँदिम पाला होराइ यामी पाँलाई सामान्य रुपल चिउने चलन आउ समाजल लिजे । तर रुकुम ( पुर्व ) लाउ पुथा उत्तरगङा गाउँपालिकाल बालबालिका राइज नमूनायोग्री यनर दोद हुद लेर ।

बाल विहे व्याप्त लेउ जिल्लालाउ पुथा उत्तरगङा गाउँपालिकाल पालिकास्तरिय बाल क्लब , बाल संजाल ,किशोरी सोनो आमा समूह तथा वडा स्तरीय बाल क्लब , किशोरी समूह , आमा समुहराइ बाल विहे न्यूनीकरणको लागि विभिन्न अभियान चलैद हुद लेर । बाल बिहे न्यूनीकरणको लागि थालिसिउ अभियानय समाजल प्रभाव पाला रैनादले।

पुथा उत्तरगङा गाउँपालिका वडा नम्बर १ण् लाउ शिरिमाया पुन आख ज्ञट बर्ष काउ ताके । आख ओल कक्षा १० ल परिजे । १६ बर्ष काउ उमेरलज ओल बाल विबाह न्यूनीकरण अभियानल सक्रिय ताद लागिदले । ओल वडास्तरिय गेमि मेलमिलाप किशोरी समुह लाउ अध्यक्ष लिद बाल विवाद न्यूनीकरण अभियानय नेतृत्व दोद हुद्लेय । वडाल ताज्याउ बाल बिहे , बालबालिका तरत ताने हिंसाय विरुद्धल ओल आवाज उथैज्याउ । आउ आवाजय आख वडाल द्दण् बर्ष मायौद बिहे दोदयाने अभिभावक र पाला या छिँदा सरिद लेर। भने उमेर मायौद बिहे दोनेर पाला पुलिसराई लेउक केस्ने तायसै हैलिद स्वयंम छोरेलुजार पाला सचेत याताउ दैसिदले

पुथा १० लाउ सस्कुती पुन वडास्तरिय क्लबलाउ अध्यक्ष लीजे। ओल ओमि भुमिका पाला बाल विहे न्यूनीकरणय अभियानल शिरिमायाय भन्दा छित्तो माले। नाखारल कान्क बाल बिहे ताजे हैलिने खबर थैने बितिकै विहे रोकिनेको लागि बिहे ताज्याउ जिमक केसने , अभिभावक रालाइ समझैने र समझैद पाला यामा बैकिनी स्थानीय सरकार सोनो पुलिस खबर दोने दौडधुप दोने दोज्याउ । पाँइसकाउ समन्वय सोनो सहयोगल बाल विहे रोकिने पाला सफल याताउ ओल बतैज्याउ ।

गाउँपालिका स्तरल ताउ बाल क्लब संजाल सोनो वडास्तरल लेउ बाल क्लब , किशोरी समूह आमा समुहराई गाउँपालिका लाउ विभिन्न क्षेत्रल ताने बाल विहे बालबालिका तरत ताने हिंसा घरेलु हिंसाय विरुद्ध ल यन दोद हुदलेर । या मासिक बैठक चुसिद कार्ययोजना निर्माण जैने, लिवि उथैद आवश्यक सानोतिनो समस्या तारिने किनि रैद बाल विहे न्यूनीकरण सम्बन्धि सचेततामुलुक सडक नातक प्रदर्सन जैने कार्यक्रम दोद हुद लेर ।

बाल बिहे विरुद्धल यन दोने बाल बहस किताबय यालाइ झन सजिलो ओताउ किशोरीराई बतैद नैर । या आउ अभियानय पछिल्लो समयल खुलेआम बाल विहे दोने तथा दोद यानेर सचेत याताउ रूँद यालाइ खुशी ओमिलिज्याउ हैलिद पुथा उत्तरगङा गाउँपालिका १० लाउ वडास्तरिय बाल क्लबय निवर्तमान अध्यक्ष सुरपी पुनय बतैद नैव । आख क्लब , संजाल तथा समुहल आवद्ध याताउछिनी बालबालिकाराई खुलिद या यामी पाँर नैने , समस्यार उत्थान जैने किनि रैद बालबालिका तरत ताज्याउ हिंसा दुर्ववहार विरुद्धल पहल दोने सोनो समाज तथा सरोकारवाला निकायय ध्यानाकर्षण जैने पाँल अब्बल ताद ओबाउ हैलिद पुनय वतैद नैव

बालबालिका तरत ताज्याउ हिंसाय विरुद्धल अभियान चलैद हुदिम पाला आउल कुदु चुनौतीर यालिज्याउ समूह तथा क्लब , संजाल ल आबद्ध किशोर किशोरी राई बतैद नैर । समाजल गुपचुप रुपल बाल विहे दोने दोदयाने , बाल विहे रोकिसिउ खण्डल समाजय तगारोय रुपल चिउने, बाल विहे रोकिसिउ छिनी पाला फेरि दोँद बिहे दोने लगायतलाउ समस्याय ओमि सामना या दोवपरिने किशोरीराई सथैद नैर। आउल या स्थानीय सरकार , पुलिस प्रशासन सोनो समाजलाइ अगुवाइ राई यामी साथ सहयोगय ओमि आवश्यक ओलेउ बतैद नैर । आख बाल बिहे सोनो बालबालिका तरत ताज्याउ हिंसाय विरुद्धल किशोर किशोरीय ओचलैव अभियानल स्थानीय सरकार सोनो पुलिसय साथ यद ओनैज्याउ या बतैद नैर ।

किशोर किशोरी अभियानल स्थानीय सरकार सोनो पुलिस पाला साथओ ओलिक समाजल ताज्याउ बाल बिहे तथा बालबालिका तरत ताज्याउ हिंसा पहिलेकाउ तुलनाल आख कम ताद ओबाउ पुथा उत्तरगङा गाउँपालिका अध्यक्ष पुनिराज घर्तिय बतैद नैव । बाल बिहे ब्याप्त लेउ आउ गाउँपालिकाल छिनिकाउ त बर्ष ने बर्ष किनि आदा किशोर किशोरीर याह सक्रिय याताक सकारात्मक परिवर्तन ताद ओबाउ अध्यक्ष घर्तिय बतैद नैव । गाउँपालिकालाउ विभिन्न क्षेत्रल बाल विहे दुर्ववहार लाई किशोर किशोरी राई प्रतिकार दोने यादोज्याउ र होल समस्या ओहुव खण्डल गाउँपालिका लाउ न्यायीक समिति सोनो पुलिस राइलेउक केस्ने ओदोज्याउ ओल ओमि भनाइ लिजे । आउ अभियानल गाउँपालिका सधै किशोर किशोरीय ओमि साथल ओलेउ पाला ओल बतैद नैव ।

पुथा उत्तरगङा गाउँपालिका लाउ ७ वता वडाल युनाइटेड मिसन टु नेपाल रुकुम ( पुर्व) कलषतरय सक्षम परियोजनामार्फत बालबालिकाय क्षेत्रल यन दोद हुद लेय । आउ परियोजनामार्फत स्थानीय सरकार काउ समन्वयल पालिकास्तरिय सोनो वडास्तरिय बाल क्लब , किशोरी समुह तथा आमा समूह संजाल निर्माण जैसिउ लिजे । आउ संजाल, समूह क्लबलाई सक्रिय जैद बालबालिकाय क्षेत्रल यन यादिज्याउ र होनि सकारात्मक परिवर्तनर पाला ताद ओबाउ सक्षम परियोजनाय व्यवस्थापन हेमन्त राईय बतैद नैव ।