खाम बिशेष

रुकुम(पुर्व ) ल भुमे पर्वय रौनक सुरु

रुकुम (पुर्व ) ल भुमे पर्वय रौनक सुरु तादले । प्राकृतिक विपत्तिनि बचिने विश्वासय साथल प्रक्रुतीय पुजा दोद मनैइने..

बाल बिहे सोनो हिंसाय विरुद्ध ल किशोरी र

सामना घर्ती/रुकुम(पूर्व) गेमि समाजल बालबालिकाय या पाँरालाइ सजिलोसज पाँइय मापतिर । बालबालिका राई चाउ पाँ..

स्थानीय सरकारय बिरुवा खरिद ओजैव छिनी घुम्लिबाङ लाउ किसान दंग

सामना घर्ती मगर रुकुम (पूर्व) लाउ पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाय स्थानीयस्तरल उत्पादन जैसिउ स्याउय बिरुवा खरिद ओजैव..

विवाद ओमिलिउ लगतै कृषि सडक गोने यम खुलिके

सामना घर्ती मगर रुकुम (पूर्व) लाउ पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाल कृषि सडक गोने क्रमल रैँव विवाद कुदु समय छिनी मिलिद..