रुकुम(पूर्व) सिस्ने गाउँपालिकाको १२ औ कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मिको अध्यक्षतमा बसेको १२ औ कार्यपालिका बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।

कार्यपालिका बैठकले विषयगत समिति सामाजिक विकास समितिले तयार गरेको स्वास्थ्य नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा विधायन समितिमा थप छलफल गरि मिति पौष २७ गतेको हिउँदे गाउँ सभाको अधिवेशनमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कार्यान्वयन हुने आयोजना÷कार्यक्रमको हकमा समपूरक अनुदान तर्फ धाउन्ने डम्पिङ साइट निर्माण आयोजना, चोकबजार–पाखागाउँ हुँदै सेराखेत ढल निकास आयोजना, रुकुमकोट रिङरोड सडक स्तरोन्नति आयोजना र विशेष अनुदान तर्फ लागि शिक्षामा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ अध्ययन गरी सिस्ने गाउँपालिकाको शिक्षामा पहुँच तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी रु. चार करोड उनानसय लाख उनानसय हजार नौ सय अन्ठानब्बे रुपयाँ पेश भएको थियो ।

सोहि बमोजिम चालु आर्थिक वषमा एक करोड रुपयाँ हस्तान्तरण भई आएको र हाल कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि एक करोड छैसठ्ठी लाख छैसठ्ठी हजार छ सय छैसठ्ठी रुपयाँ बजेटको प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै कृषि तथा पशु क्षेत्रको लागि क्रमागत प्रस्ताव र स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि समुदायमा आधारित मातृ नवशिशु तथा बालस्वास्थ्य हेरचाह तथा व्यवस्थापन सबलिकरण कार्यक्रम र खाद्य सुरक्षा तथा पोषण तर्फ पोषण मैत्री सिस्ने गाउँपालिका कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरिएको सिस्ने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापनको लागि सामाजिक विकास समितिद्वारा प्रस्तुत“खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९”पारित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको क्षेत्रमा रहेको सानोभेरी नदि किनारामा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टि उत्खननको लागि मेसिन सञ्चालनको अनुमतिको लागि पि.एस. गौरिशंकर जे. भि र लामा कन्सट्रक्सनको निवेदन उपर विभिन्न क्षेत्र निर्धारण गरि तीन हजार घ.मि ढुङ्गा गिट्टि वालुवा उत्खनन गर्नको लागि अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लागि प्रत्येक वडाको सिफरिस बमोजिमको प्राथामिकता क्रमअनुसार लाभग्राहि नागरिकलाई छनौट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सिस्ने वडा नं ५ र ६ आला चिउरेनी, ढकालवारा र रुमालवारालाई २०७९ पौष २३ गतेका दिन सरोकारवाला सम्पूर्णको उपस्थितिमा सुरक्षित खानेपानी युक्त समुदाय घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

ढकालवारा, दादिङ, नायगाढ, पोखरामा बर्थिङ सेन्टर निर्माणको लागि सर्वाङ्गिन विकास केन्द्रसँग साझेदारीको लागि बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम संसोधनको लागि गाउँसभामा पेश गर्ने, वडा नं १ भट्टेचौर स्वास्थ्य चौकिमा दिगो उर्जा व्यवस्थापनको सिस्ने वडा नं १ कै लघुजलविद्युतको विद्युत प्रशारण लाईन विस्तार कार्यलाई तीब्र रूपमा अगाडि बढाउनको लागि समन्वय तथा निर्देशन गरिने भएको छ ।

रुकुम पूर्व जिल्ला अस्पतालद्वारा एक्स रे व्यवस्थापनको लागि माग बमोजिमको रू. २ लाख रकम व्यवस्थापन गर्नको नयाँ कार्यक्रम गाउँ सभामा पेश गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।