जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम(पूर्व) ले मुख्य तथा सहायक राजमार्ग र बजार क्षेत्रबाट मादक पदार्थको विज्ञापन हटाउन अनुरोध गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम(पूर्व) ले मंगलबार एक सुचना जारी गर्दै जिल्लाको मुख्य राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा बजार क्षेत्रहरुमा रहेका मादक पदार्थका विज्ञापनहरुसँग सम्बन्धित होर्डिङ बोर्डहरु तत्काल हटाउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको छ ।