राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष ०७९ /८० को स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङकन नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङकनमा रुकुम पूर्वको हकमा सिस्ने गाउँपालिका पहिलो भएको हाे । सार्वजनिक नतिजा अनुसार रुकुम पूर्वका तिन वटा स्थानीय तह मध्य सिस्ने गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको छ।

जसमा सिस्ने गाउँपालिका ४८.१५ अंक ल्याएर पहिलो भएको छ भने ३८.८२ अंक ल्याएर भुमे गाउँपालिका दाेस्राे र २५.२३ अंक ल्याएर पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका तेस्रो स्थथानमा रहेको छ ।

कार्य सम्पादन मूल्याङन नतिजा, भूगोल तथा भारित लागत, जनसङख्या, मानव विकासको अवस्था लगायतको अवस्थालाई आधार लिई आगमी आर्थिक वर्षको समानिकरण अनुदान तथा बित्तिय हस्तान्तरण गरिने प्रचलन रहेको छ ।

यो नतिजा प्रारम्भिक रहेकोले चित्त नबुझेमा सात दिनभित्र दाबी पेश गर्न पाईने आयोगले जानकारी गराएको छ ।